Hoofdstuk over Wange in boek Reggie Baay.

Van schrijver Reggie Baay versccheen in 2015 het boek “Daar werd wat gruwelijks verricht.”

Van de beginjaren van de VOC tot aan het einde van de kolonie volgt Baay het spoor van de mensenhandel in de Nederlandse koloniën in de Oost. De koloniale slavernij nam er vele vormen aan: er waren huisslaven, kindslaven, seksslaven, ambachtslaven, maar ook slaven op de plantages en perken. Slaven werden er vernederd, gefolterd en vermoord.         

             Reggie Baay schrijft de geschiedenis van de slavernij in Indië. Want het is een misverstand te denken dat de slavernij in de koloniën zich beperkte tot de West. En hoe komt het dat ons beeld ervan zo vertekend is, alsof er in de Oost geen echte slavernij bestond?

In dit boek staat een uitgebreide paragraaf over de levensloop van Wange.

Reacties zijn gesloten.